Servicii în domeniul situațiilor de urgență

Servicii în domeniul situațiilor de urgență (ISU), în conformitate cu Legea 307/2006 mod, OMAI 163/2007, LEGEA 481/2004 și cu alte reglementări legale și normative tehnice.

  • Consultanță juridică și de specialitate
  • Puncte de vedere fundamentate legal pentru schimbările de destinație, compartimentări, dotari cu mijloace tehnice PSI, etc la clădirile companiei beneficiare
  • Elaborarea bazei decizionale (actelor de autoritate)
  • Elaborarea instrucțiunilor specifice
  • Instruirea salariaților companiei beneficiare
  • Completarea fișelor individuale de instruire
  • Efectuarea de exercitii practice de evacuare și primă intervenție în caz de incendiu
  • Elaborarea de clauze privind asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru spații care vor fi închiriate