Servicii în domeniul managementului deșeurilor

Servicii în domeniul managementului deșeurilor, în conformitate cu Legea 211/2011 mod și HG 856/2002 mod.

  • Consultanță pentru implementarea legislației pentru principalele tipuri de deșeuri
  • Identificarea și gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate
  • Consiliere privind modul de colectare selectivă a deșeurilor și instruirea lucrătorilor
  • Elaborarea documentelor privind evidența gestiunii deșeurilor
  • Planul de gestionare a deșeurilor
  • Gestiunea fluxurilor specifice de deşeuri
  • Identificarea / verificarea contractelor cu colectorii de deșeuri, modul de transport și de eliminare al deșeurilor generate
  • Raportările periodice către autorităţile de mediu
  • Instruirea și întocmirea deciziilor de numire a personalului implicat în managementul deșeurilor
  • Evaluarea activității de management al deșeurilor