Servicii de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă

Servicii de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), în conformitate cu Legea 319/2006, HG 1425/2006 mod și HG care stabilesc cerințele minime de SSM pentru activitatea beneficiarului.

  • Consultanță juridică și de specialitate
  • Elaborarea bazei decizionale
  • Evaluarea riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională
  • Stabilirea măsurilor necesare eliminării sau diminuării riscurilor
  • Elaborarea de instrucțiuni proprii
  • Completarea fișelor individuale de instruire
  • Instruirea salariaților companiei beneficiare
  • Participarea la controalele autorităților sau la audit
  • Controale interne la locul de muncă și informarea angajatorului
  • Cercetarea accidentelor de muncă, cu incapacitate temporară de muncă